Stockholm Business School, Stockholms Universitet

SBS är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med över 3500 studenter, ett hundratal undervisande och forskande personal samt ett fyrtiotal doktorander. Här bedrivs framstående forskning och undervisning i en öppen och innovativ miljö. www.sbs.su.se

Läs vårt case om Strategisk Leadsgenerering och hur vi löste utmaningen för Stockholm Business School, Stockholms Universitet. Ladda ner caset här.

Adamello har underlättat vår marknadsföringsprocess avsevärt.

Genom att Adamello hanterat hela processen från att skapa utskick och landningssidor till att leverera resultatet i form av leads har det underlättat vår marknadsföringsprocess avsevärt.

Projektet vi genomförde med Adamello var stort vilket i sin tur var bra då vi kunde anpassa och justera kampanjerna allt eftersom. Vi kunde se vad som fungerade bra och optimera kampanjerna vartefter för att hela tiden skapa leads med högre kvalité.

Michael Forsman, Utbildnings och marknadskoordinator, Fil. MSc

Case

Utmana Ebola

Svensk Digital Handel

Chef

ComHem

HP

InkClub

Tele2

Stjärnklart